Müügitingimused

Üldised tingimused

1.1 Üldised tingimused kehtivad VKM Protune veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebipoe omaniku VKM Protune OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3 VKM Protune OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel protune.vkmmotors.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Ostu vormistamine

2.1. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab läbi e-poe tellimuse.

2.1.1. Klient valib endale sobiliku makseviisi: Faili krediidi soetamisel on nendeks kas pangaülekanne (arve alusel) või krediitkaarti makse. Faile saab soetada eelnevalt kontole soetatud krediidi eest.

2.2. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.

2.3. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on maksimaalselt 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud VKM Protune OÜ arvelduskontole 100% ulatuses.

Tellitud kauba eest tasumine

3.1. Tellimuse eest sobiliku makseviisi valib klient veebipoe kassas enne tellimuse kinnitamist. Faili krediidi eest on võimalik tasuda pangaülekandega arve alusel või krediitkaarti maksega. Faile on võimalik soetada eelnevalt soetatud krediidi eest.

Kauba kohaletoimetamine

4.1. Krediit kliendi kontole laetakse kohe pärast tellimuse edukat esitamist. Failid valmistatakse 2 järgneva tööpäeva jooksul ja laetakse kliendi kontole.

Tagastamine

5.1. Krediidi tagastamiseks peab klient saatma vastavasisulise vabas vormis sooviavalduse eposti teel viljar@vkmmotors.ee, misjärel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul väljastatakse kliendile kreeditarve ning tagastatakse krediit eurodes kliendi pangakontole. Samal ajal vähendatakse vastavalt kliendi krediiti seisu.

Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. VKM Protune OÜ vastutab Kliendi ees VKM Protune OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Klient vastutab VKM Protune OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.4. VKM Protune OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Muud tingimused

7.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja VKM Protune OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

7.2 VKM Protune OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, VKM Protune OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.